Consiliul de Administratie al TERAPLAST S.A., cu sediul în sat Săraţel, comuna Șieu-Magheruș, DN 15A, km 45+500, județul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J06/735/1992, având Codul unic de inregistrare 3094980, în sedinta din data de 27 iunie 2019 a aprobat, in calitate de actionar majoritar al subsidiarelor Teraplast Recycling S.A. și Politub S.A., participarea la adunarea generala extraordinara a acestor doua societati din data de 28.06.2019 si ordinea de zi a acestor adunari, votand favorabil pentru aprobarea de principiu a fuziunii dintre societatea Teraplast Recycling S.A. și societatea Politub S.A., prin absorbția de catre societatea Teraplast Recycling a societății Politub S.A., în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 lit. a din Legea 31/1990 – Legea societatilor, republicata si cu modificarile ulterioare.

Politub, companie parte din Grupul TeraPlast încă de la înființarea din 1994, va fi absorbita prin fuziune de TeraPlast Recycling – companie specializată pe reciclarea PVC-ului rigid.

Din punct de vedere operațional, fuziunea prin absorbție va crea premisele realizării de economii de costuri de administrare a celor două societăți implicate și va elimina structurile manageriale și administrative paralele ale celor două societăți, coordonarea și administrarea acestor societăți urmând a fi astfel eficientizată.

După realizarea fuziunii, Politub SA va fi dizolvată, fără a intra în lichidare, urmând a fi radiată din Registrul Comerțului, iar TeraPlast Recycling SA va continua să existe în forma juridică actuală.

În 2017, TeraPlast a ajuns la o participație de 99,99% în Politub – producător de tubulatură din polietilenă. În urma achiziției, activitatea Politub a fost transferată către TeraPlast SA, devenind segmentul de polietilenă al Grupului TeraPlast. Astfel, în perioada 2018-2019 compania nu a mai avut activitate.

TeraPlast Recycling coordonează activitatea de reciclare a Grupului TeraPlast, preluând linia de business Reciclare din aprilie 2019, în urma transferului acesteia din TeraPlast SA. Cu o capacitate anuală de procesare de 12.000 de tone, compania este cel mai mare reciclator de PVC rigid din România și în top 10 reciclatori de PVC rigid din Europa.

© 2016 Politub. Toate drepturile rezervate.