Ţevi apă

Avantaje

In comparaţie cu ţevile din metal, utilizarea ţevilor din polietilenă în reţelele pentru apă potabilă oferă următoarele avantaje:

colac apa
 • rezistenţă la acţiunea solvenţilor, acizilor și soluţiilor alcaline;
 • foarte bună rezistenţă la uzura abrazivă;
 • pierderi de presiune reduse;
 • tehnologie de montaj ușoară și simplă;
 • bună rezistenţă la încovoiere;
 • depuneri minime în timp;
 • rugozitate foarte redusă;
 • ecologică, reciclabilă și netoxică;
 • menţinerea în timp a caracteristicilor materiei prime (polietilenă);
 • durata de viaţă garantată cel puţin 50 de ani;
 • inerţie la coroziune;
 • greutatea redusă și supleţea facilitează ușurinţa în instalare și montaj;
 • sudabilitate ușoară și la temperaturi scăzute;
 • cost de instalare redus;
 • întreţinere ieftină, fiabilitate deosebită a sistemelor de îmbinare;
 • reducerea pierderilor de presiune pe instalaie, nivel constant de presiune în reţea;
 • rezistenţă la șocuri și la acţiunea mecanică externă

Avantaje

In comparaţie cu ţevile din metal, utilizarea ţevilor din polietilenă în reţelele de gaze oferă următoarele avantaje:

Ţevi gaz

 • stabilitate chimică foarte bună, rezistentă la acţiunea sărurilor și petrolurilor;
 • rezistenţă ridicată la comprimare;
 • comportare bună și la temperaturi negative;
 • mentenanţă redusă;
 • asamblare sigură și fiabilă;
 • în anumite condiţii permite strangularea reţelei pentru oprirea gazului;
 • comportare foarte bună în zone seismice și/sau sensibile la umezeală;
 • menţinerea în timp a caracteristicilor materiei prime (polietilenă);
 • durata de viaţă garantată a ţevilor de polietilenă este mult mai ridicată decât în cazul ţevilor din metal, aceasta fiind între 50 și 100 de ani funcţie de aplicaţie, modul de instalare și exploatare;
 • greutatea redusă și supleţea facilitează ușurinţa în instalare și montaj;
 • sudabilitate ușoară și la temperaturi scăzute;
 • cost de instalare redus;
 • inerţie la coroziune;
 • reducerea pierderilor de presiune pe instalaţie, nivel constant de presiune în reţea;
 • întreţinere ieftină, fiabilitate deosebită a sistemelor de îmbinare;
 • rezistenţă la șocuri și la acţiunea mecanică externă;
 • îmbinări sigure, prin sudură cap la cap și electrofuziune;
 • prezintă o rezistenţă foarte ridicată împotriva acizilor, bazelor și oxizilor, nu întreţin arderea arzând foarte încet (cu flacără albastră), se autosting (clasa de reacţie la foc este D);
 • rezistenţă la intemperii, flexibilă, durabilă, rezistentă la abraziune și impact;
 • dizolvarea polietilenei duce la formarea de hidrocarburi aromatice: xilen, toluen;
 • lipsă de conductivitate electrică, bun izolator;
 • ţevile PE sunt reciclabile pentru aplicaţii fără presiune;
 • instalarea se realizează într-un timp foarte scurt, cu costuri de execuţie mici.
Colac Gaz

Ţevi pentru diverse aplicaţii

Avantaje

In comparaţie cu ţevile din metal, utilizarea ţevilor din polietilenă în reţelele pentru apă potabilă oferă următoarele avantaje:

canaliz
 • rezistenţă la acţiunea solvenţilor, acizilor și soluţiilor alcaline;
 • foarte bună rezistenţă la uzura abrazivă;
 • pierderi de presiune reduse;
 • tehnologie de montaj ușoară și simplă;
 • bună rezistenţă la încovoiere;
 • depuneri minime în timp;
 • rugozitate foarte redusă;
 • ecologică, reciclabilă și netoxică;
 • menţinerea în timp a caracteristicilor materiei prime (polietilenă);
 • durata de viaţă garantată cel puţin 50 de ani;
 • inerţie la coroziune;
 • greutatea redusă și supleţea facilitează ușurinţa în instalare și montaj;
 • sudabilitate ușoară și la temperaturi scăzute;
 • cost de instalare redus;
 • întreţinere ieftină, fiabilitate deosebită a sistemelor de îmbinare;
 • reducerea pierderilor de presiune pe instalaie, nivel constant de presiune în reţea;
 • rezistenţă la șocuri și la acţiunea mecanică externă

Avantaje

Ţevi telecomunicaţii

 • montare ușoară și rapidă;
 • coeficienți de frecare mici;
 • debitare ușoară;
 • echilibru optim flexibilitate-rigiditate și foarte bună rezistență mecanică;
 • temperatura nominală de utilizare este între -200C și 600C;
 • rigiditate inelară seria S5, SN8;
 • bun izolator electric.
 • flexibilitate mare (la 200C raza maximă de curbură este de 5 ori diametrul nominal);
telecomunicatii

Ţevi irigaţii

Avantaje

In comparaţie cu ţevile din metal, utilizarea ţevilor din polietilenă în reţelele pentru apă potabilă oferă următoarele avantaje:

irigatii
 • rezistenţă la acţiunea solvenţilor, acizilor și soluţiilor alcaline;
 • foarte bună rezistenţă la uzura abrazivă;
 • pierderi de presiune reduse;
 • tehnologie de montaj ușoară și simplă;
 • bună rezistenţă la încovoiere;
 • depuneri minime în timp;
 • rugozitate foarte redusă;
 • ecologică, reciclabilă și netoxică;
 • menţinerea în timp a caracteristicilor materiei prime (polietilenă);
 • durata de viaţă garantată cel puţin 50 de ani;
 • inerţie la coroziune;
 • greutatea redusă și supleţea facilitează ușurinţa în instalare și montaj;
 • sudabilitate ușoară și la temperaturi scăzute;
 • cost de instalare redus;
 • întreţinere ieftină, fiabilitate deosebită a sistemelor de îmbinare;
 • reducerea pierderilor de presiune pe instalaie, nivel constant de presiune în reţea;
 • rezistenţă la șocuri și la acţiunea mecanică externă

Avantaje

Ţevi drenaj

 • greutate redusă;
 • coeficient de frecare scăzut;
 • foarte flexibilă;
 • rezistenţă chimică foarte bună;
 • rezistenţă ridicată la abraziune;
 • bună rezistenţă la impact.
drenaj

© 2016 Politub. Toate drepturile rezervate.