poli

Despre Companie

Soluții complete pentru realizarea rețelelor pentru distribuţie apă/gaz, telecomunicaţii, canalizare și irigaţii

Fondată în anul 1994 într-un parteneriat româno-francez și cu o experien ță în domeniu de peste 20 de ani, POLITUB are ca obiect de activitate fabricarea prin extrudare a ţevilor din polietilenă de medie şi înaltă densitate de tip:
• Țevi PE 80, PE 100 şi PE 100 RC destinate reţelelor de transport şi distribuţie îngropate pentru: apă potabilă, gaze naturale, drenaj, canalizare, manta pentru conducte preizolate folosite în transportul agenţilor termici, irigaţii şi alte fluide, pentru diametre cuprinse între Ø20mm ÷ Ø630 mm.
• Țevi corugate dublu strat din PEHD pentru sisteme de drenaj, canalizare şi protecţie cabluri electrice, țevi din PEHD pentru telecomunicații în gamă Ø40mm ÷ Ø250 mm.
Fabricarea ţevilor se face după normele: EN 1555-2, EN 12201-2, ISO 4437, ISO 4427, DIN 8074, ISO 4065, DIN 16961, EN 13476-3, EN 61386-24, la cererea beneficiarului şi după anumite specificaţii (ex. specificaţia 250-2000, ST-8-1, RTX 133 001).

Complementar activităţii de fabricaţie a ţevilor, POLITUB asigură: importul pieselor (fitinguri din PE electrofuziune și injectate, cuplaje de largă toleranță, fitinguri de compresiune, aparate de sudură cap la cap şi electrofuziune, scule și dispozitive, etc.), instruirea de operatori sudori în polietilenă, transporturi specializate pentru ţevile livrate în colaci sau pe tamburi metalici, asistenţă tehnică pe șantier, teste de laborator.
Produsele livrate și fabricate de POLITUB respectă cerințele din HG 622/2004, respectiv țevile PE au certificată conformitatea în domeniul voluntar prin CERTIND coform: Certificat de conformitate nr.: 015P/R2/2014 – țevi pentru gaz; Certificat de conformitate nr.: 016P/R2/2014 – țevi pentru aplicații generale de transport al apei; Certificat de conformitate nr.: 018P/R2/2014
– țevi pentru apă potabilă cu Aviz sanitar. Toate țevile pentru apă și gaz dețin Agrement Tehnic și sunt Avizate Tehnic CTPC.
POLITUB S.A. are sistemul de management al calității certificat în conformitate cu standardul de referință ISO 9001 : 2008 (Certificat nr. 9047C), sistemul de management de mediu certificat în conformitate cu standardul de referință ISO 14001 : 2005 (Certificat nr. 3476M), sistemul de management al sănătății și securității ocupaionale certificat în conformitate cu standardul de referință OHSAS 18001 : 2004 (Certificat nr. 2590SS) și sistemul de management al
responsabilității sociale certificat în conformitate cu standardul de referință RS – 8000 (Certificat nr. 701RS) de către organismul de certificare SC CERTIND SA. Laboratorul de încercări fizicomecanice din cadrul firmei este acreditat de RENAR București – Certificat de acreditare nr. LI033.

© 2016 Politub. Toate drepturile rezervate.